Hem

Allt inom brandsäkerhet med inriktning på systematiskt brandskyddsarbete

 

Vi har lång erfarenhet av förebyggande brandskydd genom b.l.a tillsynsverksamhet inom den kommunala räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt tillsyn -och tillstånd hantering av brandfarlig och explosiv vara (lagen 2010:1011).

 

Vi vill att Er verksamhet ska bli så säker att onödiga driftstörningar i produktion genom brand eller andra olyckor förhindras. Detta kan enbart genomföras om man bedriver ett aktivt förebyggande brandskyddsarbete (SBA).

 

Vi hälper er med

  • Upprättande av systematiskt brandskydd (SBA) enligt för verksamhet lämplig nivå
  • Regelbundna brandskyddskontroller (SBA) enligt uppgjord kontrollplan
  • Konsultation, information och utbildning
  • Brandskyddsbeskrivning, dokumentation för lokaler och verksamhet
  • Insatsplanering
  • Ansökan för hantering brandfarlig och explosiv vara enligt lagen 2010:1011 med bla klassningplaner, anpassade driftnstruktioner och kontroller